چگونه با ویروس های خبری مقابله کنیم؟

چگونه با ویروس های خبری مقابله کنیم؟

بوشهرنیوز: ویروس خبری به آن اخباری گفته می‌شود که به دلیلی بزرگ یا کوچک عنوان می‌شود یا خبری که گزینشی و یا ناقص در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد و قرار است مانند ویروس به سرعت در بین همه منتشر شود و انسان را از همه نظر مختل کند.؛

آخرین اخبار

ایران و جهان