گرانی اقلام و خطر فقدان سلامت بوشهری ها/جمعه بازار فرصت است یا تهدید؟

گرانی اقلام و خطر فقدان سلامت بوشهری ها/جمعه بازار فرصت است یا تهدید؟

بوشهرنیوز: مردم چاره ای ندارند. از یکطرف گرانی و از طرف دیگر ازدحام و فقدان بهداشت در جمعه بازارهای سنتی! گرانی های بازار سبب شده تا مردم عادی توان خرید از این بازار را نداشته باشند و اقشار ضعیف جامعه هر جمعه در انتظار جمعه بازار باشند تا با قیمت های پایین تر کالای خود را خریداری کنند.؛

آخرین اخبار

جهان و ایران