درخواست بوشهرنیوز از سردار رزمجو فرمانده معزز سپاه امام صادق(ع)

درخواست بوشهرنیوز از سردار رزمجو فرمانده معزز سپاه امام صادق(ع)

به گزارش بوشهر‌نیوز، رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی از ضروریات و لوازم توسعه و پیشرفت یک جامعه است، جامعه‌ای به رشد و ترقی می‌رسد که در آن رسانه نقش مهمی داشته باشد. متاسفانه در برخی اماکن و مجموعه‌ها به دلایل واهی و پوچ و البته بعضا مغرضانه این ظرفیت عظیم نادیده گرفته می‌شود که

چالش در مدیریت شهری خورموج به خاطر آقای نماینده!

چالش در مدیریت شهری خورموج به خاطر آقای نماینده!

بوشهرنیوز: به نظر می رسد کار مهمی که توسط مدیریت شهری خورموج در راستای عمران شهری آن صورت گرفته، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است و این مهم با تمامِ شیرینی اش کام شهروندان خورموجی را تلخ خواهد کرد.؛
حج سیاسی یا عبادی، کدامیک؟

حج سیاسی یا عبادی، کدامیک؟

بوشهرنیوز: از جمله مطالب خطا و اشتباهی که بعضاً در جامعه مطرح و یا اینکه در بستر فضای مجازی به صورت وسیع منتشر می‌شود این است که عنوان می‌کنند که «فریضه حج را سیاسی نکنید» یا «اینکه چرا سیاست را در امر حج دخالت می‌دهید»؟؛

آخرین اخبار

جهان و ایران