ترجیح مصلحت مردم بوشهر بر منافع شخصی/حمایت از شایسته سالاری در مدیریت

ترجیح مصلحت مردم بوشهر بر منافع شخصی/حمایت از شایسته سالاری در مدیریت

به گزارش بوشهرنیوز: با انتساب مدیر عامل جدید پارس جنوبی آقای سید پیروز موسوی فضای تازه ای در مسیر رشد و ارتقای فضای این مجموعه بزرگ صنعتی کشور پدید آمده است. این فضا هم مولود شایستگی های ایشان و هم تازگی حضورشان در این مجموعه مهم صنعتی است.   نکته قابل توجه در این فضا

آخرین اخبار

جهان و ایران