ترجیح مصلحت مردم بوشهر بر منافع شخصی/حمایت از شایسته سالاری در مدیریت

ترجیح مصلحت مردم بوشهر بر منافع شخصی/حمایت از شایسته سالاری در مدیریت

به گزارش بوشهرنیوز: با انتساب مدیر عامل جدید پارس جنوبی آقای سید پیروز موسوی فضای تازه ای در مسیر رشد و ارتقای فضای این مجموعه بزرگ صنعتی کشور پدید آمده است. این فضا هم مولود شایستگی های ایشان و هم تازگی حضورشان در این مجموعه مهم صنعتی است.   نکته قابل توجه در این فضا

آغاز فصل سرما و بکارگیری همه توان پارس جنوبی بوشهر

آغاز فصل سرما و بکارگیری همه توان پارس جنوبی بوشهر

به گزارش بوشهر نیوز؛ بوشهر را می توان مقر تأمین نیاز کشور به سوخت در فصل سرما دانست. نکته ای که این استان و منابع و ذخایر و پالایشگاه هایش را به میدانی استراتژیک در کشور مبدل کرده است. این نکته ای است که محمد شفیع موذنی مدیر پالایشگاه سوم پارس جنوبی بر ان تأکید

آخرین اخبار

جهان و ایران