بعد از رسول خدا چه کردیم…؟!

بعد از رسول خدا چه کردیم…؟!

به گزارش بوشهرنیوز؛ بی تردید روز رحلت پیامبر اکرم(ص) غمگنانه ترین روز و مصیبت بارترین موعد برای تمامی مسلمانان جهان است. روزی که پدری مهربان و پشتوانه ای امین و تکیه گاهی مطمئن را از دست دادیم و غم فقدانش با هیچ مرهمی قابل ترمیم نبود و نیست. جهان هنوز هم پس از هزاروچهارصد سال،

آخرین اخبار

جهان و ایران