بلیت تهران ـ نجف ۶ میلیون تومان!

بلیت تهران ـ نجف ۶ میلیون تومان!

بوشهرنیوز: با وجود اینکه هنوز افزایش رسمی بلیت پروازها قطعی و اجرایی نشده است، هزینه بلیت پرواز عتبات نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته؛ تا جایی که قیمت بلیت تهران ـ نجف به 6 میلیون تومان رسیده است.؛
کاهش تعهدات برجامی و خروج از ان پی تی؛ گزینه های مناسب ایران در قبال سیاست های استکبار

کاهش تعهدات برجامی و خروج از ان پی تی؛ گزینه های مناسب ایران در قبال سیاست های استکبار

بوشهرنیوز: کاهش گام به گام تعهدات برجامی در وهله اول و اندک اندک زمینه سازی برای خروج از ان پی تی می تواند پاسخ درخور ایران به آمریکا و دیگر کشورهایی باشد که دنباله روی سیاست های رژیم صهیونیستی بوده و سازمان های جهانی را با چنین رفتارهای سخیفی به لجن کشیده اند.؛

آخرین اخبار

ایران و جهان