تذکرات کوتاه اما مهم امیرالمؤمنین(ع) به مسوولان

تذکرات کوتاه اما مهم امیرالمؤمنین(ع) به مسوولان

ایشان در بحث حکومت و مسائل مرتبط با مردم نیز بهترین الگو است و باید همه افرادی که به نام علی و آل علی(ع) در این نظام بر کرسی خدمت تکیه زدند باید در رفتار و کردار و منش خود به مولای متقیان اقتدا کنند.؛
تابوت‌هایی با عطر باروت

تابوت‌هایی با عطر باروت

من اما امروز چیز دیگری دیدم؛ تابوت‌هایی که دست به پهلو گرفته و عطر باروت می‌دهند! انگار هنوز درد دارند، باور کنید راست می‌گویم، زخم‌هایشان تیر می‌کشد، می‌دانم! ؛
ابتکار عمل ایران و بن‌بست طرف‌های غربی

ابتکار عمل ایران و بن‌بست طرف‌های غربی

طرف غربی مصرانه در پی آن است که ادامه مسیر گفت‌وگو را براساس ابتکار ایران نپذیرد، چون در آن صورت، میدان عمل در اختیار ایران است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از اهرم‌های فشار استفاده نشده خود بهره گیرد. ؛

آخرین اخبار

ایران و جهان