قوه قضاییه؛ مبارزه با فساد و ناامیدیِ دشمن

قوه قضاییه؛ مبارزه با فساد و ناامیدیِ دشمن

بوشهرنیوز: گسترش فساد موجب ناامیدی و مبارزه با فساد موجب امیدواری در جامعه است، خوشبختانه با رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت جدی مردم، قوه‌قضائیه با مدیریت انقلابی و روحیه جهادی خود با مبارزه با مفسدان و متخلفان تا امروز قلب پروژه دشمن را از کار انداختند.؛
انتخابات خوب چگونه حاصل می‌شود؟(۱)

انتخابات خوب چگونه حاصل می‌شود؟(۱)

بوشهرنیوز: اگر به دنبال این هستیم که سلیقه‌ها و اعمال‌نظرها فردی در اداره و مدیریت کشور کاهش یابد و در بدنه مدیریتی کشور نظم و انسجام و کارآمدی حاکم باشد باید محور تمام کارها را قانون قرار دهیم.؛
عمل به قانون؛ راه حل کاهشِِ فساد اداری

عمل به قانون؛ راه حل کاهشِِ فساد اداری

بوشهرنیوز: عمل به قانون راهگشا است، اگر به قانون عمل شود و قانون جوری بسته شود که راه فرار از آن نباشد، قطعا فساد به صورت ملموس کاهش می‌یابد و دیگر اثری از این غول هفت سر نخواهد بود.؛

آخرین اخبار

ایران و جهان